Utendørsreklame - Dynamisk markedsføring der folk ferdes

Utendørsreklame/eventer har blitt en naturlig del av folks hverdag og har enormt potensiale.
Undersøkelser viser at folk liker, og kanskje enda viktigere - legger merke til, utendørsreklame/eventer, og det appellerer spesielt til unge mennesker.
 

Aker brygge er svært attraktivt blant turister og unge mennesker. Begge målgruppene er kjent for å filme og ta mange bilder for deretter å publisere det på sosiale medier. Mulighetene for at utendørsreklamen kommer med på filmen eller bildet, for deretter å spres på sosiale medier, er derfor store.