58,7% er Kule "easy spendere" og Eksklusive grupper

72,4% av nordmenn som besøker Aker Brygge kan også deles inn i få grupper:

30,4% De kule unge single "easy spendere" i 20 og 30 årene (Gruppe E)

18,9% Norges desidert mest kjøpesterke gruppe med landets høyeste inntekt (Gruppe A)
9,4% De velstående foreldrene til Norges mest kjøpesterke gruppe (Gruppe B + C)

13,7% Barnefamiliene som har middels høy til høy inntekt (Gruppe D + G) 

Hovedvekten av utlendingene er folk fra USA, UK, Tyskland, Sverige, Spania, Danmark, Frankrike og Italia

Litt om gruppene under:

Gruppe E: Storbypuls 30,4%
Ung, singel og velstående, høy utdannelse og råd til å bo på byens beste adresser

Særtrekk

Single 20- og 30-åringer
Eldre og nyere mindre leiligheter i byblokker. Leier bolig
Liten formue men høy inntekt
Høyere utdanning, humanistiske fag og jus
Handel, finans, reiseliv og transport
Oslo og storbyene
Multikulturell blanding, mange fra Vesten
Easy spender, solidarisk
Miljøbevisst og opinionsledere på det meste bortsett fra bil
Ganske adaptiv til forandring

Gruppe A: Solsiden 18,9%
Familier med sterk kjøpekraft i svært attraktive boliger, i og rundt byen

Noen av særtekkene

Ektepar og familier med mange barn
Store boliger i de dyreste strøk rundt og i storbyene
Landets høyeste inntekt og formue
Meget høy utdanning
Jobber i handel og finans
Rundt og i storbyene
Aktiv fritid, økologisk mat
Prøver ting tidligere enn sine venner, innovatør
Besøker nettsteder om næringsliv og mote
Markedsliberalist og ganske solidarisk

Gruppe D: Nybyggeren 7,3%
Store barnefamilier med nybygde eneboliger og høy inntekt

Særtrekk

Store barnefamilier med skolebarn og småbarn
Nye, store 2-mannshus og rekkehus
Høy inntekt men ingen formue
Mange har teknisk bakgrunn, kort høyskoleutdanning
I befolkningstette nybyggerstrøk
Flere biler
Motebevisst
Tidlig bruker/adaptiv til forandring
Opinionsleder på klær og sko samt bank/forsikring

Gruppe G: Maurtua 6,4%
Familier og enslige foreldre, middels høy inntekt og nyere borettslag

Særtrekk

Familier og enslige foreldre med barn i alle aldre
Nyere, mellomstore borettslagsleiligheter i rekkehus og tomannsbolig
Middels høy inntekt og noe formue
Høyere utdanning, pedagogikk og helse/sosial
Offentlig tjenesteyting
Rundt byene
Liker å kjøpe teknisk utstyr
Tidlig bruker og innovatør
Noe prisbevisst
Opinionsleder hus og hage, tv, radio

Gruppe B: Grått gull 7,1%
Eldre med romslig økonomi og komfortable boliger i småby og forsteder

Særtrekk

Eldre og pensjonister, mange bor alene
Bor i middels til små boliger i blokk og tomannsbolig
Meget god inntekt og høy formue
Høyere utdanning
Statlig ansatte
Både i småby og urbant i byene
Kulturinteressert
Markedsliberalist
Innovatør
Besøker nettsteder om mat og personlig økonomi

Gruppe C: Småbyliv 2,3%
Økonomisk forsiktige, med god plass etter at barna flyttet ut. Småbyliv og landlig

Særtrekk

Eldre par og familier med større barn
Bor i større enebolig fra 60- og 70-tallet
Middels inntekt men svært god formue
Middels til lav utdanning
Industri og byggenæring
Småbyer
Flere biler
Økonomisk forsiktig
Etternøler, ganske lav på bruk av sosiale medier
Ingen opinionsleder i noen bransje