Rundt 14 millioner besøker årlig brygga

Aker Brygge har utviklet seg fra å være en industritomt med mekanisk verksted, til å bli ett av hovedstadens mest attraktive møteplasser. Siden det første byggetrinnet sto ferdig i 1986, har området opplevd betydelig vekst. 

Nå ligger restaurantene på rekke og rad, shoppingmulighetene er mange, og underholdnings- og kulturtilbudet er svært godt. Havnpromenaden passerer Aker Brygge, og fergene til både Osloøyene, Drøbak og Nesodden har avgang herfra. 

Handelstedet Aker Brygge har nær sammenheng med Tjuvholmen. Samlet bor det ca. 3000 mennesker og jobber i overkant av 8000 mennesker i disse to områdene.

I 2018 var det rekord med 14 millioner mennesker som besøkte Aker Brygge. 8,4 millioner av disse menneskene besøkte "Stranden" eller havnepromenaden som mange kaller dette. I 2019 var det marginalt mindre besøkende på brygga. Vi tror imidlertid  2020 blir relativt lik 2019 vedrørende antall besøkende.

Når Norges største kunstmuseum, Nasjonalgalleriet, står ferdig i løpet av 2020, vil enda flere mennesker trekkes til fjorden.